آگهی استخدام نوازنده در مجموعه هنری

استخدام نوازنده در مجموعه هنری

1398-04-08

استخدام نوازنده در مجموعه هنری با شرایط مناسب برای افراد با استعداد و با تجربه.

استخدام نوازنده در مجموعه هنری با شرایط مناسب برای افراد با استعداد و با تجربه.

دزفول

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی