آگهی استخدام منشی خانم در شرکت اداری

استخدام منشی خانم در شرکت اداری

1398-04-08

استخدام منشی خانم در شرکت اداری در شیفت صبح با ظاهر مناسب و آراسته با حقوق مکفی محدوده پونک

استخدام منشی خانم در شرکت اداری در شیفت صبح با ظاهر مناسب و آراسته با حقوق مکفی محدوده پونک

تهران پونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی