آگهی استخدام کارآموز عکاسی در مجموعه فرهنگی

استخدام کارآموز عکاسی در مجموعه فرهنگی

1398-04-08

استخدام کارآموز عکاسی در مجموعه فرهنگی با دوره ای کامل برای افراد علاقمند و مسئولیت پذیر. لطفا تماس بگیرید

استخدام کارآموز عکاسی در مجموعه فرهنگی با دوره ای کامل برای افراد علاقمند و مسئولیت پذیر. لطفا تماس بگیرید

یزد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی