آگهی استخدام کارمند اداری در شرکت معتبر

استخدام کارمند اداری در شرکت معتبر

1398-04-08

استخدام کارمند اداری در شرکت معتبر با ساعت کار ٩ الی ١٨ محدوده چهاردانگه بین حسین آباد و علی آباد قاجار

استخدام کارمند اداری در شرکت معتبر با ساعت کار ٩ الی ١٨ محدوده چهاردانگه بین حسین آباد و علی آباد قاجار

تهران نعمت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی