آگهی استخدام عکاس در موسسه هنری

استخدام عکاس در موسسه هنری

1398-04-08

استخدام عکاس در موسسه هنری برای تکمیل تیم خود. فقط برای افراد خلاق - حرفه ای و دارای تجهیزات مورد نیاز

استخدام عکاس در موسسه هنری برای تکمیل تیم خود. فقط برای افراد خلاق - حرفه ای و دارای تجهیزات مورد نیاز

یزد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی