آگهی استخدام فروشنده جهت بوتیک پوشینه

استخدام فروشنده جهت بوتیک پوشینه

1398-04-08

استخدام فروشنده ماهر جهت بوتیک پوشینه در زمینه پوشاک مجلسی آقایان واقع در بازار امام زاده حسن.

استخدام فروشنده ماهر جهت بوتیک پوشینه در زمینه پوشاک مجلسی آقایان واقع در بازار امام زاده حسن.

تهران فلاح

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی