آگهی استخدام کارمند اداری خانم در یک شرکت ساختمانی

استخدام کارمند اداری خانم در یک شرکت ساختمانی

1398-04-07

استخدام کارمند اداری خانم در یک شرکت ساختمانی به صورت تمام وقت با ظاهر آراسته و شیک و حقوق مکفی

استخدام کارمند اداری خانم در یک شرکت ساختمانی به صورت تمام وقت با ظاهر آراسته و شیک و حقوق مکفی

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی