آگهی استخدام فروشنده جهت مجموعه فارست مبل

استخدام فروشنده جهت مجموعه فارست مبل

1398-04-07

استخدام فروشنده مجرب جهت کار مجموعه فارست مبل در بازار مبل ایران با امکانات مناسب برای همکاری.

استخدام فروشنده مجرب جهت کار مجموعه فارست مبل در بازار مبل ایران با امکانات مناسب برای همکاری.

تهران یافت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی