آگهی استخدام منشی خانم در یک مرکز فرهنگی

استخدام منشی خانم در یک مرکز فرهنگی

1398-04-07

استخدام منشی خانم در یک مرکز فرهنگی به صورت تمام وقت با حقوق 1/500 م

استخدام منشی خانم در یک مرکز فرهنگی به صورت تمام وقت با حقوق 1/500 م

تهران نواب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی