آگهی استخدام کارشناس فروش در شرکت ساختمانی

استخدام کارشناس فروش در شرکت ساختمانی

1398-04-07

استخدام کارشناس فروش در موسسه معتبر برای رشد مجموعه خود. فقط برای افراد با تجربه و آشنا به اصول فروش

استخدام کارشناس فروش در موسسه معتبر برای رشد مجموعه خود. فقط برای افراد با تجربه و آشنا به اصول فروش

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی