آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر

1398-04-07

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر . موقعیتی مناسب برای افراد فعال و آشنا به امور گرافیکی

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر . موقعیتی مناسب برای افراد فعال و آشنا به امور گرافیکی

تهران اکباتان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی