آگهی استخدام کارشناس رایانه در شرکت نرم افزاری پزشکی

استخدام کارشناس رایانه در شرکت نرم افزاری پزشکی

1398-04-07

استخدام کارشناس رایانه در موسسه معتبر با محیط حرفه ای . موقعیت خوب برای افراد ماهر و آشنا به تمام امور رایانه ای

استخدام کارشناس رایانه در موسسه معتبر با محیط حرفه ای . موقعیت خوب برای افراد ماهر و آشنا به تمام امور رایانه ای

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی