آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در مجموعه معتبر

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در مجموعه معتبر

1398-04-07

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در مجموعه معتبر برای افراد خلاق و آشنا به امور مرتبط. فقط رزومه به واتسپ ارسال شود

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در مجموعه معتبر برای افراد خلاق و آشنا به امور مرتبط. فقط رزومه به واتسپ ارسال شود

تهران تهرانسر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی