آگهی استخدام کارمند اداری در موسسه مجاز

استخدام کارمند اداری در موسسه مجاز

1398-04-07

استخدام کارمند اداری در موسسه مجاز برای همکاران دارای تحصیلات دانشگاهی - آشنا به برنامه های کاربردی و دارای تجربه کاری بالا

استخدام کارمند اداری در موسسه مجاز برای همکاران دارای تحصیلات دانشگاهی - آشنا به برنامه های کاربردی و دارای تجربه کاری بالا

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی