آگهی استخدام بازاریاب در شرکت پخش اطلس دینا

استخدام بازاریاب در شرکت پخش اطلس دینا

1398-04-07

استخدام بازاریاب در مجموعه معتبر با درآمد و شرایط مناسب برای افراد دارای روابط عمومی بالا و آشنا به کار

استخدام بازاریاب در مجموعه معتبر با درآمد و شرایط مناسب برای افراد دارای روابط عمومی بالا و آشنا به کار

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی