آگهی استخدام بازیگر در موسسه هنری

استخدام بازیگر در موسسه هنری

1398-04-07

استخدام بازیگر در موسسه هنری برای تکمیل مجموعه خود. همکاران با استعداد و دارای تجربه مناسب فقط از طریق تلگرام در ارتباط باشند

استخدام بازیگر در موسسه هنری برای تکمیل مجموعه خود. همکاران با استعداد و دارای تجربه مناسب فقط از طریق تلگرام در ارتباط باشند

تهران عباس آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی