آگهی استخدام کارآموز عکاسی در موسسه فرهنگی

استخدام کارآموز عکاسی در موسسه فرهنگی

1398-04-07

استخدام کارآموز عکاسی در موسسه فرهنگی با شرایط مناسب و آموزش های شامل دوره تصویربرداری. علاقمندان تماس بگیرند

استخدام کارآموز عکاسی در موسسه فرهنگی با شرایط مناسب و آموزش های شامل دوره تصویربرداری. علاقمندان تماس بگیرند

تهران پونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی