آگهی استخدام عکاس در مجموعه هنری

استخدام عکاس در مجموعه هنری

1398-04-07

استخدام عکاس در مجموعه هنری برای تکمیل کادر خود. برای افراد خلاق و آشنا به تصویربرداری.لطفا فقط تماس بگیرید

استخدام عکاس در مجموعه هنری برای تکمیل کادر خود. برای افراد خلاق و آشنا به تصویربرداری.لطفا فقط تماس بگیرید

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی