آگهی استخدام کارگردان در مجموعه هنری

استخدام کارگردان در مجموعه هنری

1398-04-07

استخدام کارگردان در مجموعه هنری ما محیط حرفه ای. مناسب افراد فعال و دارای تجربه کافی در این زمینه

استخدام کارگردان در مجموعه هنری ما محیط حرفه ای. مناسب افراد فعال و دارای تجربه کافی در این زمینه

تهران نواب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی