آگهی استخدام خواننده در موسسه فرهنگی

استخدام خواننده در موسسه فرهنگی

1398-04-07

استخدام خواننده در موسسه فرهنگی با شرایط مناسب برای افراد با استعداد. فقط رزومه و نمونه کار به تلگرام ارسال شود

استخدام خواننده در موسسه فرهنگی با شرایط مناسب برای افراد با استعداد. فقط رزومه و نمونه کار به تلگرام ارسال شود

تهران ستارخان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی