آگهی استخدام گرافیست در شرکت معتبر

استخدام گرافیست در شرکت معتبر

1398-04-07

استخدام گرافیست در شرکت معتبر با محیط حرفه ای برای افراد آشنا به امور وب و تمام برنامه های تخصصی. فقط رزومه و نمونه کار به تلگرام ارسال شود

استخدام گرافیست در شرکت معتبر با محیط حرفه ای برای افراد آشنا به امور وب و تمام برنامه های تخصصی. فقط رزومه و نمونه کار به تلگرام ارسال شود

تهران الهیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی