آگهی استخدام منشی خانم در دفتر املاک

استخدام منشی خانم در دفتر املاک

1398-04-05

استخدام منشی خانم در دفتر املاک در دو شیفت کاری خوش رو و خوش صحبت نزدیک به فلکه اول تهرانپارس

استخدام منشی خانم در دفتر املاک در دو شیفت کاری خوش رو و خوش صحبت نزدیک به فلکه اول تهرانپارس

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی