آگهی استخدام کارمند در یک شرکت بازرگانی

استخدام کارمند در یک شرکت بازرگانی

1398-04-05

استخدام کارمند در یک شرکت بازرگانی با ظاهر مناسب و آراسته و شیک با حقوق مکفی محدوده ونک

استخدام کارمند در یک شرکت بازرگانی با ظاهر مناسب و آراسته و شیک با حقوق مکفی محدوده ونک

تهران ونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی