آگهی استخدام کارمند اداری در موسسه معتبر

استخدام کارمند اداری در موسسه معتبر

1398-04-05

استخدام کارمند اداری در موسسه معتبر برای افراد آشنا به امور اداری و برنامه های کاربردی . ترجیحا دارای تجربه مرتبط

استخدام کارمند اداری در موسسه معتبر برای افراد آشنا به امور اداری و برنامه های کاربردی . ترجیحا دارای تجربه مرتبط

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی