آگهی استخدام کارمند اداری در شرکت معتبر

استخدام کارمند اداری در شرکت معتبر

1398-04-05

استخدام کارمند اداری در موسسه مجاز با درآمد و شرایط مناسب برای افراد با تجربه - خوش برخورد و آشنا به برنامه های کاربردی

استخدام کارمند اداری در موسسه مجاز با درآمد و شرایط مناسب برای افراد با تجربه - خوش برخورد و آشنا به برنامه های کاربردی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی