آگهی استخدام کارگر ساده در فروشگاه مواد غذایی

استخدام کارگر ساده در فروشگاه مواد غذایی

1397-08-09

استخدام کارگر ساده در فروشگاه مواد غذایی

استخدام کارگر ساده در فروشگاه مواد غذایی

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی