آگهی استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی دلاوری

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی دلاوری

1398-04-04

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی دلاوری با ظاهر مناسب و آراسته با حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی دلاوری با ظاهر مناسب و آراسته با حقوق مکفی

رشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی