آگهی استخدام کارمند اداری خانم در شرکت گیل پخش

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت گیل پخش

1398-04-04

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت گیل پخش با ظاهر مناسب به صورت تمام وقت با حقوق ثابت

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت گیل پخش با ظاهر مناسب به صورت تمام وقت با حقوق ثابت

رشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی