آگهی استخدام کارمند اداری خانم در نمایندگی آواز سلامت

استخدام کارمند اداری خانم در نمایندگی آواز سلامت

1398-04-04

استخدام کارمند اداری خانم در نمایندگی آواز سلامت به صورت نیمه وقت در محیط کاملا زنانه با حقوق ثابت

استخدام کارمند اداری خانم در نمایندگی آواز سلامت به صورت نیمه وقت در محیط کاملا زنانه با حقوق ثابت

تهران پیروزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی