آگهی استخدام منشی خانم در گروه مهندسین مشاور یارا

استخدام منشی خانم در گروه مهندسین مشاور یارا

1398-04-04

استخدام منشی خانم در گروه مهندسین مشاور یارا با ظاهر مناسب و شیک و حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در گروه مهندسین مشاور یارا با ظاهر مناسب و شیک و حقوق مکفی

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی