آگهی استخدام منشی خانم در شرکت ساختمانی

استخدام منشی خانم در شرکت ساختمانی

1398-04-04

استخدام منشی خانم در شرکت ساختمانی با ساعت کار 14 الی 20 و حقوق 500.000 تومان

استخدام منشی خانم در شرکت ساختمانی با ساعت کار 14 الی 20 و حقوق 500.000 تومان

رشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی