آگهی استخدام منشی خانم یا آقا در شرکتی معتبر

استخدام منشی خانم یا آقا در شرکتی معتبر

1398-04-04

استخدام منشی خانم یا آقا در شرکتی معتبر با ظاهر مناسب و آراسته با حقوق مکفی در محدوده پونک

استخدام منشی خانم یا آقا در شرکتی معتبر با ظاهر مناسب و آراسته با حقوق مکفی در محدوده پونک

تهران پونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی