آگهی استخدام کارمند خانم در شرکت خصوصی

استخدام کارمند خانم در شرکت خصوصی

1398-04-04

استخدام کارمند خانم در شرکت خصوصی با ساعت کار 9 الی 18 در محدوده گلوبندک بازار

استخدام کارمند خانم در شرکت خصوصی با ساعت کار 9 الی 18 در محدوده گلوبندک بازار

تهران بازار تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی