آگهی استخدام منشی خانم در دفتر املاک

استخدام منشی خانم در دفتر املاک

1398-04-04

استخدام منشی خانم در دفتر املاک در محیطی مناسب با حقوق وزارت کار در محدوده پردیس

استخدام منشی خانم در دفتر املاک در محیطی مناسب با حقوق وزارت کار در محدوده پردیس

تهران پردیس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی