آگهی استخدام منشی خانم در دفتر اداری

استخدام منشی خانم در دفتر اداری

1398-04-04

استخدام منشی خانم در دفتر اداری به صورت نیمه وقت و تمام وقت به همراه آموزش با حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در دفتر اداری به صورت نیمه وقت و تمام وقت به همراه آموزش با حقوق مکفی

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی