آگهی استخدام کارمند خانم در شرکت فعال

استخدام کارمند خانم در شرکت فعال

1398-04-04

استخدام کارمند خانم در شرکت فعال با ظاهر مناسب متعهد و وقت شناس در محدوده قزل قلعه

استخدام کارمند خانم در شرکت فعال با ظاهر مناسب متعهد و وقت شناس در محدوده قزل قلعه

تهران قزل قلعه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی