آگهی استخدام بازیگر در موسسه هنری

استخدام بازیگر در موسسه هنری

1398-04-04

استخدام بازیگر در موسسه هنری با شرایط و محیط مناسب برای افراد آشنا به کار. ارتباط فقط از طریق تلگرام

استخدام بازیگر در موسسه هنری با شرایط و محیط مناسب برای افراد آشنا به کار. ارتباط فقط از طریق تلگرام

قم

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی