آگهی استخدام عکاس در موسسه فرهنگی

استخدام عکاس در موسسه فرهنگی

1398-04-04

استخدام عکاس در موسسه فرهنگی برای تکمیل کادر خود. شرایطی مناسب برای افراد دارای دوربین و آشنا به ادیت عکس

استخدام عکاس در موسسه فرهنگی برای تکمیل کادر خود. شرایطی مناسب برای افراد دارای دوربین و آشنا به ادیت عکس

تهران مطهری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی