آگهی استخدام ناخن کار در آرایشگاه

استخدام ناخن کار در آرایشگاه

1398-04-04

استخدام ناخن کار در آرایشگاه با شرایط خوب و محیط پر تردد برای همکاران ماهر

استخدام ناخن کار در آرایشگاه با شرایط خوب و محیط پر تردد برای همکاران ماهر

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی