آگهی استخدام کارمند اداری در مجموعه معتبر

استخدام کارمند اداری در مجموعه معتبر

1398-04-04

استخدام کارمند اداری در مجموعه معتبر با شرایط و درامد مناسب برای افراد با تجربه و آشنا به همه امور اداری

استخدام کارمند اداری در مجموعه معتبر با شرایط و درامد مناسب برای افراد با تجربه و آشنا به همه امور اداری

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی