آگهی استخدام کارمند اداری در مجموعه معتبر

استخدام کارمند اداری در مجموعه معتبر

1398-04-04

استخدام کارمند اداری در مجموعه معتبر با شرایط خوب برای افراد دارای مدرک دانشگاهی و تجربه کاری مناسب

استخدام کارمند اداری در مجموعه معتبر با شرایط خوب برای افراد دارای مدرک دانشگاهی و تجربه کاری مناسب

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی