آگهی استخدام کارمند اداری در موسسه معتبر

استخدام کارمند اداری در موسسه معتبر

1398-04-04

استخدام کارمند اداری در موسسه معتبر با شرایط مناسب برای همکاران دارای فن بیان بالا و آشنا به امور رایانه ای

استخدام کارمند اداری در موسسه معتبر با شرایط مناسب برای همکاران دارای فن بیان بالا و آشنا به امور رایانه ای

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی