آگهی استخدام کارشناس فروش در مجموعه مجاز

استخدام کارشناس فروش در مجموعه مجاز

1398-04-04

استخدام کارشناس فروش در مجموعه مجاز برای افراد آشنا به اصول فروش و دارای روابط عمومی بالا

استخدام کارشناس فروش در مجموعه مجاز برای افراد آشنا به اصول فروش و دارای روابط عمومی بالا

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی