آگهی استخدام منشی در شرکت معتبر

استخدام منشی در شرکت معتبر

1398-04-04

استخدام منشی در شرکت معتبر . موقعیتی مناسب برای افراد دارای روابط عمومی بالا و آشنا به برنامه های کاربردی

استخدام منشی در شرکت معتبر . موقعیتی مناسب برای افراد دارای روابط عمومی بالا و آشنا به برنامه های کاربردی

تهران پونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی