آگهی استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر

1398-04-03

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر با شرایط و درآمد مناسب برای افراد آشنا به تمام امور رایانه ای و دارای سابقه مرتبط

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر با شرایط و درآمد مناسب برای افراد آشنا به تمام امور رایانه ای و دارای سابقه مرتبط

بوشهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی