آگهی استخدام منشی خانم در موسسه ای اداری

استخدام منشی خانم در موسسه ای اداری

1398-04-03

استخدام منشی خانم در موسسه ای اداری در دو شیفت کاری با ظاهر مناسب و شیک در محدوده نشاط

استخدام منشی خانم در موسسه ای اداری در دو شیفت کاری با ظاهر مناسب و شیک در محدوده نشاط

اصفهان نشاط

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی