آگهی استخدام منشی خانم در شرکت فعال

استخدام منشی خانم در شرکت فعال

1398-04-03

استخدام منشی خانم در شرکت فعال به صورت دو شیفت کاری با حقوق مکفی محدوده احمدآباد بین پاستور و قائم

استخدام منشی خانم در شرکت فعال به صورت دو شیفت کاری با حقوق مکفی محدوده احمدآباد بین پاستور و قائم

مشهد احمد آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی