آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز

1398-04-03

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز برای افراد آشنا به امور گرافیکی. بدون نیاز به حضور در محل کار.

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز برای افراد آشنا به امور گرافیکی. بدون نیاز به حضور در محل کار.

تهران اکباتان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی