آگهی استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی در زمینه ی بهداشتی

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی در زمینه ی بهداشتی

1398-04-03

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی در زمینه ی بهداشتی با ساعت کار 9 الی 15 با حقوق ثابت 900.000 تومان

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی در زمینه ی بهداشتی با ساعت کار 9 الی 15 با حقوق ثابت 900.000 تومان

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی