آگهی استخدام منشی خانم در باشگاه ورزشی

استخدام منشی خانم در باشگاه ورزشی

1398-04-03

استخدام منشی خانم در باشگاه ورزشی به صورت پاره وقت وقت شناس و منظم در محدوده پرند

استخدام منشی خانم در باشگاه ورزشی به صورت پاره وقت وقت شناس و منظم در محدوده پرند

تهران پرند

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی